Viktig melding

Aktuelt

 • 06.05.2021

  8. mai - frigjerings og veterandagen

  Forsvarsdepartementet inviterer til å sjå årets markering av frigjerings-og veteranagen på Akershus festing som i år blir ei digital markering...
 • 04.05.2021

  Sjå opptak frå utvalsmøta

  Du kan no sjå opptaka frå utvalsmøta her:
 • 04.05.2021

  Vassmålar eller ikkje?

  Kommunen får tid om anna spørsmål om det løner seg å innstallere vassmålar i private heimar. Hovudregelen er at har du stort hus og er få i...
 • 04.05.2021

  Mange ledige stillingar

  Gloppen kommune har for tida mange ledige stillingar. Vi kan nemne fleire sjukepleiarstillingar, helsesjukepleiar, vernepleiar/miljøterapeut...
 • 03.05.2021

  Tilskot til etablering og tilpassing av bustad

  Har du havna i ein økonomisk vanskelig situasjon og slit med å skaffe deg bustad eller behalde den du har? Sjekk om kommunen kan hjelpe deg med...

Kva skjer i Gloppen?